43-300 Bielsko-Biała
ul. Szarotki 32
tel. (33) 8218013, 602480032

Kasy online

29.06.2018

Nowe rozporządzenie zostało wydane niezależnie od trwających w Sejmie prac nad ustawą, która wprowadzi sukcesywny obowiązek wymiany kas na elektroniczne. Projekt po pierwszym czytaniu został przekazany do prac komisji. Ustawa ma wejść w życie 1 października 2018 r.

Jak wynika z projektu ustawy, obowiązek wymiany będzie dotyczył:

  1. od 1 stycznia 2019 r.:
  1. podatników świadczących usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
  2. podatników sprzedających benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych;
  1. od 1 lipca 2019 r. - podatników świadczących usługi związane z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  2. od 1 stycznia 2020 r. - podatników świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
  Źródło: www.inforfk.pl