43-300 Bielsko-Biała
ul. Szarotki 32
tel. (33) 8218013, 602480032

Kasy online

Aktualizacja z dnia 11.12.2018  

Kasy online to obecnie najgorętszy temat w branży fiskalnej.  Niestety, ciągle nie ma finalnych aktów prawnych dotyczących ich funkcjonowania .  Żaden producent/importer nie otrzymał jeszcze decyzji Głównego Urzędu Miar dopuszczającej urządzenie online do sprzedaży . W związku z tym pytania, niejasności, ale też nieprawdziwe informacje odnośnie tego zagadnienia rosną lawinowo, a podatnicy często są wprowadzani w błąd i kierowani w stronę urządzeń, które ze standardem online w rozumieniu Ustawodawcy nie mają nic wspólnego. 

WAŻNE DATY:

W związku z opóźnieniem w pracach nad projektem zmiany ustawy o VAT nie możemy w tej chwili mówić o konkretnych datach wejścia nowych przepisów w życie. 
Wiemy jednak, że stosowanie kas ONLINE będzie obowiązywać podatników świadczących usługi w następującej kolejności:
 
W pierwszym etapie obowiązywania nowych przepisów:

- Naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) jak również w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

- Dokonujących sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

 
Po pół roku od początku obowiązywania nowych przepisów:
 
- Związane z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
 
Po roku od początku obowiązywania nowych przepisów:
 
- Fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

źródło: www.posnet.com.pl