Bielsko-Biała, ul. Szarotki 32
tel. (33) 8218013, 602480032

NOWE STAWKI PTU 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych (§ 6.1, pkt 5) dla WSZYSTKICH urządzeń fiskalnych (on-line, EJ, kopia papierowa) fiskalizowanych od 1 maja 2019 r.

 • Litera „A”  – przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%,
 • Litera „B”  – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
 • Litera „C”  – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,
 • Litera „D”  – przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,
 • Litera „E”  – przypisane zwolnienie od podatku,
 • Litery „F” i „G”  – przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zmiana stawek PTU tylko po raporcie dobowym i przed sprzedażą.

Dla kas fiskalizowanych przed 1 maja 2019 r. zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić do 31 lipca 2019 r. Do tego dnia można rejestrować sprzedaż w oparciu o dotychczas stosowaną matrycę stawek VAT.

..........

Najważniejsze kwestie dotyczące przysługującego odliczenia na zakup Kas ONLINE wynikające z rozporządzenia MF:

 • ulga przysługuje tylko na zakup urządzeń ONLINE,
 • ulga obejmuje wyłącznie nowych podatników (przedsiębiorców, którzy nie mieli dotychczas kasy fiskalnej) oraz przedsiębiorców tylko z tych branż, które są zobligowane przez ustawę do użytkowania Kas ONLINE,
 • wysokość ulgi to 90% wartości urządzenia z limitem w wysokości 700 zł netto.
   

Warunki otrzymania ulgi:

 • terminowa fiskalizacja zakupionego urządzenia ONLINE,
 • dla podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE rozpoczęcie ewidencji sprzedaży zgodnie z narzuconym przez ustawę terminem
 • przekazanie Urzędowi Skarbowemu kopii faktury zakupu, dowodu zapłaty oraz kopii raportu miesięcznego, potwierdzającego rozpoczęcie ewidencji sprzedaży,
 • ulgi nie traci się, jeśli w ciągu 3 lat od fiskalizacji urządzenie jest terminowo poddawane przeglądom technicznym, a komunikacja z repozytorium KAS przebiega zgodnie z harmonogramem.
..........

PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA

Zapewnienie terminowego połączenia i przekazu danych do repozytorium kas

 • z powodu np. braku dostępu do internetu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej podatnik może uzyskać zgodę Urzędu Skarbowego na łączenie się z CRK w innych, ustalonych z US, terminach.

Poddawanie przeglądom technicznym posiadanych urządzeń fiskalnych co 24 miesiące

 • w ciągu 3 dni od zgłoszenia serwisant dokonuje przeglądu
 • w okresie zawieszenia działalności nie wykonuje się przeglądu technicznego, ale należy go dokonać przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji sprzedaży
 • kara za brak przeglądu technicznego – 300 zł, wpłaty należy dokonać na konto właściwego US w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji

Oświadczenia pracowników o zapoznaniu się z zasadami prowadzenia ewidencji

 • nowi pracownicy przed rozpoczęciem ewidencji sprzedaży na kasie
 • do 31 maja 2019 r. pracownicy zatrudnieni przed 1 maja 2019 r.

Odczyt pamięci fiskalnej

 • podatnik musi zachować dane z pamięci chronionej
 • odczyt i protokół z odczytu wykonywany jest w serwisie (bez udziału US)
 • urządzenie ONLINE kiedy przechodzi w stan "tylko do odczytu" musi być podłączone do internetu w celu przekazania danych do CRK
 • podatnik jest zobowiązany do dostarczenia protokołu odczytu do US w ciągu 5 dni od jego przeprowadzenia.
..........

AKTUALNE AKTY PRAWNE

ARCHIWALNE AKTY PRAWNE

..........
Czy muszę mieć kasę fiskalną ?

Nie musisz posiadać kasy rejestrującej gdy: 

- sprzedajesz towary lub świadczysz usługi tylko i wyłącznie na rzecz firm lub organizacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 

Musisz, co do zasady, rejestrować sprzedaż przy pomocy kasy fiskalnej jeżeli: 
- sprzedajesz towary lub usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej i rolnikom ryczałtowym.

Obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas fiskalnych obejmuje zakresy:

 • przedmiotowy  dla określonych rodzajów usług
 • podmiotowy  dla tych, którzy w poprzednim roku podatkowym przekroczyli 20.000 zł obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.
Prowadzenie ewidencji za pomocą kas fiskalnych w latach 2015-2016 wynika z Ustawy o VAT oraz nowego Rozporządzenia Ministra Finansów

Nowe rozporządzenie, które weszło w życie 1 stycznia 2015 roku, wskazuje, że wszyscy Podatnicy będący właścicielami: 
- warsztatów samochodowych 
- punktów wymiany opon lub kół 
- stacji diagnostycznych 
- gabinetów lekarskich i dentystycznych 
- salonów fryzjerskich i kosmetycznych 
- kancelarii prawnych 
- lokalów gastronomicznych 
którzy do tej pory korzystali ze zwolnienia z kasy, muszą zakupić urządzenie fiskalne, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów. 

Od kiedy? 
Najpóźniej od 1 marca 2015 roku.
 
Poniższe opracowanie nie jest wykładnią prawa, lecz zostało stworzone na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej?

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących można generalnie podzielić na:

 
Zwolnienie podmiotowe:
zwalniające podatnika kontynuującego działalność z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności, jeśli limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wynosi 20.000 zł. Również w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł określany jest – tak jak dotychczas – w proporcji do okresu jej wykonywania.
 
Zwolnienie przedmiotowe:
zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności - wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień.
 
Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe:
zwolnienie ze względu na udział określonych czynności zwolnionych z ewidencjonowania w sprzedaży ogółem dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ze zwolnienia można korzystać w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu sprzedaży (czynności wymienionych w cz. I załącznika) w całkowitym obrocie podatnika (zwanym "udziałem procentowym obrotu") realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, był wyższy niż 80%.
 

Szczegółowe informacje znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących lub w najbliższym urzędzie skarbowym. 

Poniższe opracowanie nie jest wykładnią prawa, lecz zostało stworzone na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

>> powrót na górę <<  


Od kiedy rozpocząć ewidencję na kasie fiskalnej?

Czynności wyłączone ze zwolnień w latach 2015-2016 można by podzielić na dwie grupy:

 • czynności, które należy bezwzględnie ewidencjonować na kasie już od pierwszej sprzedaży (ich lista znajduje się w § 4 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b nowego Rozporządzenia Ministra Finansów
 • czynności, wobec których obowiązek ewidencjonowania jest przesunięty w czasie – są to usługi wymienione w § 4 pkt 2 lit. c-j Rozporządzenia Ministra Finansów.

O jaki czas chodzi? Zależnie od momentu rozpoczęcia sprzedaży w/w usług przez podatnika na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, ten termin wprowadzenia kasy fiskalnej w działalności będzie inny. 
Na instalację urządzeń fiskalnych podatnik kontynuujący wykonywanie wyłączonych od 1 stycznia czynności miał czas do końca lutego 2015 r. 
Jeśli podatnik rozpoczyna dopiero wykonywanie usług wyłączonych ze zwolnień po 31 grudnia 2014 r., ma dwa miesiące na instalację kasy fiskalnej, licząc od końca miesiąca, w którym wykonał usługę z powyższego katalogu. Po tym terminie – liczonym indywidualnie – każda sprzedaż musi być ewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej.

>> powrót na górę <<  


Jaką kasę fiskalną kupić?

Optymalne urządzenie dla Twojego biznesu polecą nasi Autoryzowani Partnerzy Handlowi.

Znajdź siedzibę najbliższego Partnera, a on z pewnością doradzi Ci i pomoże wybrać odpowiedni produkt.

Jeśli chcesz sam dokonać wyboru urządzenia, powinieneś odpowiedzieć na kilka prostych pytań, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. 

1. Czy prowadzona przez Ciebie działalność ma charakter stacjonarny czy mobilny?
 
STACJONARNY  – wybierz urządzenie do pracy stacjonarnej

MOBILNY  – wybierz kasę przeznaczoną do pracy mobilnej

2. Ile posiadasz obecnie asortymentu, a ile możesz mieć w przeciągu najbliższych pięciu lat?
 
Tak wybieraj kasę fiskalną, aby liczba kodów PLU jakie oferuje dany model urządzenia, była wyższa od ilości asortymentu jaki oferujesz.
 
3. Czy posiadasz miejsce i warunki do przechowywania kopii paragonów przez 5 lat „na potrzeby” Urzędu Skarbowego w postaci papierowych rolek?
 

W naszej ofercie znajdziesz zarówno urządzenia z tradycyjną - papierową kopią paragonów jak i kopią elektroniczną. 

Czym się różnią?


Tradycyjna kasa fiskalna posiada dwie rolki kasowe. Na pierwszej rolce drukuje się oryginał paragonu (jest wydawany klientowi podczas dokonywania sprzedaży), druga rolka (kopia wystawionych paragonów) pozostaje w środku urządzenia. Rolki z kopią paragonów musimy przechowywać przez okres 5 lat – na wypadek kontroli Urzędu Skarbowego. 
Urządzenie z kopią elektroniczną posiada tylko jedną rolkę kasową – oryginał, bo tylko klient otrzymuje papierową wersję paragonu. Kopia zostaje zapisana na nośniku magnetycznym, czyli mówiąc prościej karcie pamięci (jak w aparacie fotograficznym, telefonie gsm). 
Z tego rozwiązania podatnik ma znaczne korzyści:

 • po pierwsze, nie musi gromadzić rolek kasowych,
 • po drugie, o połowę zmniejsza się zapotrzebowanie na rolki podczas eksploatacji kasy,
 • po trzecie, podczas ewentualnej kontroli U.S. w prosty sposób można przedstawić kopie paragonów za odpowiedni okres.

Dla porządku należy wspomnieć, że urządzenia z kopią elektroniczną mają nieco wyższą cenę od urządzeń z kopią papierową. Przedsiębiorcy zwykle pytają o najtańsze rozwiązanie zapominając, że na dłuższą metę mogą one być mniej opłacalne. Dlatego tak ważne jest przemyślenie swoich potrzeb i planów rozwoju – na pewno pomoże to w trafnym doborze urządzenia. 
Z naszych doświadczeń wynika, że coraz większy udział w sprzedaży kas fiskalnych, mają modele z kopią elektroniczną – decyzja dotycząca wyboru modelu należy jednak do Ciebie.
 
4. Czy Twój biznes będzie wspomagany pracą urządzeń dodatkowych takich jak:

• czytnik kodów kreskowych, 
• waga, 
• szuflada?
 

Jeśli tak – zwróć uwagę aby urządzenie, które wybierzesz dawało takie możliwości. 
Zasada jest taka: im więcej możliwości ma oferować kasa – tym bliżej jej do segmentu kas systemowych.

5. Czy zamierzasz podłączać kasę do komputera i zorganizować swoje stanowisko sprzedaży w oparciu o oprogramowanie realizujące sprzedaż (handlowo-magazynowe)?
 

TAK – wybierz drukarkę fiskalną
NIE – wybierz kasę fiskalną

Czym różni się kasa fiskalna od drukarki fiskalnej?

Podstawowa różnica polega na tym, że drukarka fiskalna jest urządzeniem, które do swojej pracy potrzebuje komputera (lub laptopa) oraz odpowiedniego oprogramowania handlowo – magazynowego (paragon wystawiany jest w programie komputerowym, a drukarka jedynie go drukuje, zapisując w swojej pamięci). 
Dzięki takiemu rozwiązaniu, przedsiębiorca ma pełny obraz tego co sprzedał i ile towaru sprzedał (może wykonywać wszelkie raporty). 
Kasa fiskalna natomiast to urządzenie, które może działać samodzielnie. Aby wydrukować paragon, należy wcześniej zaprogramować w pamięci kasy nazwy sprzedawanych towarów/ usług. Można je później wybierać do sprzedaży bezpośrednio z klawiatury lub za pomocą czytnika.

>> powrót na górę <<  


Gdzie kupić kasę fiskalną?

Wybierz z listy swoje województwo i znajdź najbliższego Autoryzowanego Partnera Handlowego ELZAB, który doradzi Ci i pomoże wybrać odpowiedni produkt, przeszkoli z obsługi urządzenia, przeprowadzi przez gąszcz przepisów i formalności urzędowych oraz zrobi obowiązkowy serwis ustawowy.

Zanim Partner dokonania fiskalizacji urządzenia (czyli uaktywnienia pamięci fiskalnej) każda kasa jest w tzw. trybie szkoleniowym. Można wtedy uczyć się jej obsługi.

Warto wiedzieć, że podczas fiskalizacji zapisywany jest numer NIP przedsiębiorcy w pamięci fiskalnej kasy, który nie może być poprawiony. Natomiast nazwa i adres mogą być zmieniane w zależności od tego w jakim miejscu kasa będzie używana.

Cena kasy fiskalnej zależy m.in. od jej funkcjonalności, pojemności bazy towarowej, przeznaczenia. 
Warto pamiętać, że dokonując zakupu  po raz pierwszy  możecie Państwo skorzystać z odliczenia. 

WAŻNE: 

Odliczyć można 90% wartości netto kasy, nie więcej jednak niż 700 zł.

Jeżeli prowadzą Państwo firmę, która się rozwija albo ma kilka oddziałów – już w momencie powstania obowiązku fiskalnego warto pomyśleć o docelowej ilości urządzeń fiskalnych. Dlaczego? Dlatego, że w druku zgłoszenia o zamiarze fiskalizacji podajemy wszystkie miejsca instalacji kas fiskalnych – a także ich ilość. Tylko od tej ilości będzie nam potem przysługiwało odliczenie 700 zł (za zakup każdej z kas).

>> powrót na górę <<  


Zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej - warunki otrzymania zwrotu

 1. Zgłoszenie do naczelnika urzędu skarbowego liczby i miejsca używania kas (minimum jeden dzień przed planowaną fiskalizacją - rozpoczęciem używania)
 2. Posiadanie dowodu zapłaty całej należności za kasę
 3. Rozpoczęcie używania w terminie
 4. Zgłoszenie faktu fiskalizacji (w ciągu 7 dni) do naczelnika urzędu skarbowego

Nie martw się – nie jesteś sam ze wszystkimi zgłoszeniami i pismami do urzędu skarbowego.

Pomożemy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty, potrzebne do rejestracji urządzenia, wszystkich niezbędnych zgłoszeń, oraz otrzymania zwrotu za zakup urządzenia.

>> powrót na górę <<  


Obowiązki posiadacza kasy fiskalnej

Każdy, kto rozpoczyna pracę na urządzeniu fiskalnym, zobowiązany jest wykonywać następujące czynności: 


1. Ewidencjonowanie obrotu
 

Przedsiębiorca, który rozpoczyna rejestrację obrotów na urządzeniu fiskalnym, musi pamiętać, aby:

 • rejestrować każdą sprzedaż na rzecz osób fizycznych
 • wydawać klientowi oryginał paragonu.
2. Wykonywanie raportów
 

Przedsiębiorca zobowiązany jest wykonywać:

 • dobowe raporty fiskalne - na koniec każdego dnia lub przed rozpoczęciem sprzedaży dnia następnego
 • miesięczne raporty fiskalne - na koniec każdego miesiąca lub przed pierwszą sprzedażą miesiąca następnego.
3. Przechowywanie kopii paragonów
 

Wymaga się, aby dokumenty kasowe były przechowywane przez okres pięciu lat po zakończeniu roku obrachunkowego, którego te dokumenty dotyczą.

4. Wykonywanie przeglądów technicznych
 

Minister Finansów, w rozporządzeniu z 14 marca 2013 roku, zobowiązuje przedsiębiorców do dokonywania przeglądów technicznych urządzeń fiskalnych, nie rzadziej niż co 2 lata. Każdy przegląd i interwencja serwisanta powinny być odnotowane w książce kasy rejestrującej. Książkę tę należy przechowywać w miejscu użytkowania kasy, udostępniając ją na żądanie właściwych organów.