Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

JPK

Jednolity Plik Kontrolny

 przeczytaj ...


POLECAMY
na naszych stronach:

Dokumenty dla podatników:

- zakup bądź likwidacja kasy
- zwrot pieniędzy za zakup kasy
- wnioski zmiany serwisu
- druki zgłoszeń
- instrukcje obsługi

przejdź do strony

Przepisy i ustawy:

- informacje dla kupujących kasę fiskalną
- praktyczne porady
- ustawy i przepisy dotyczące stosowania kas fiskalnych

przejdź do strony

 


kto jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących można generalnie podzielić na:

 
Zwolnienie podmiotowe:
zwalniające podatnika kontynuującego działalność z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności, jeśli limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wynosi 20.000 zł. Również w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł określany jest – tak jak dotychczas – w proporcji do okresu jej wykonywania.
 
Zwolnienie przedmiotowe:
zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności - wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień.
 
Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe:
zwolnienie ze względu na udział określonych czynności zwolnionych z ewidencjonowania w sprzedaży ogółem dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ze zwolnienia można korzystać w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu sprzedaży (czynności wymienionych w cz. I załącznika) w całkowitym obrocie podatnika (zwanym "udziałem procentowym obrotu") realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, był wyższy niż 80%.
 

Szczegółowe informacje znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących lub w najbliższym urzędzie skarbowym.

Poniższe opracowanie nie jest wykładnią prawa, lecz zostało stworzone na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

 

POWRÓT >>

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?