Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

PAYTEL TERMINALE PŁATNICZE nowa promocja infobit

informacje 602 480 032

JPK

Jednolity Plik Kontrolny

 przeczytaj ... 

POLECAMY
na naszych stronach:

Dokumenty dla podatników:

- zakup bądź likwidacja kasy
- zwrot pieniędzy za zakup kasy
- wnioski zmiany serwisu
- druki zgłoszeń
- instrukcje obsługi

przejdź do strony

Przepisy i ustawy:

- informacje dla kupujących kasę fiskalną
- praktyczne porady
- ustawy i przepisy dotyczące stosowania kas fiskalnych

przejdź do strony

 


kto jest zwolniony z posiadania kasy fiskalnej

Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących można generalnie podzielić na:

 
Zwolnienie podmiotowe:
zwalniające podatnika kontynuującego działalność z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności, jeśli limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych wynosi 20.000 zł. Również w przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł określany jest – tak jak dotychczas – w proporcji do okresu jej wykonywania.
 
Zwolnienie przedmiotowe:
zwalniające z ewidencjonowania tylko ściśle określone czynności - wymienione w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień.
 
Zwolnienie podmiotowo-przedmiotowe:
zwolnienie ze względu na udział określonych czynności zwolnionych z ewidencjonowania w sprzedaży ogółem dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Ze zwolnienia można korzystać w przypadku, gdy w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu sprzedaży (czynności wymienionych w cz. I załącznika) w całkowitym obrocie podatnika (zwanym "udziałem procentowym obrotu") realizowanym na rzecz podmiotów wymienionych w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, był wyższy niż 80%.
 

Szczegółowe informacje znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących lub w najbliższym urzędzie skarbowym.

Poniższe opracowanie nie jest wykładnią prawa, lecz zostało stworzone na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów.

 

POWRÓT >>

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?